Skip to main content

Zpívat v tuto chvíli nemůžeme, ale možnost alespoň trochu pomoci tam, kde je potřeba, je tu stále. Naše pomoc putovala do Vojenské nemocnice v Olomouci na dětské oddělení NIP (následná intenzivní péče). Zpěvačky našeho sboru se složily a nakoupily 70 ks prostěradel, které spolu s plyšáky z dobrovolné sbírky předaly. Odměnou pro nás bylo moc milé přijetí a povídání se staniční sestrou a možnost prohlédnout si prostory celého oddělení. Všem dětem přejeme brzké uzdravení.