Skip to main content

V pondělí 9. dubna 2018 uspořádal náš pěvecký sbor Nota Bene Prostějov společný jarní koncert s Dívčím pěveckým sborem Střední pedagogické školy Kroměříž v Městském divadle v Prostějově.

Velmi nás potěšilo, že děvčata z Kroměříže přijala naše pozvání do Prostějova, ačkoliv celý víkend předtím vystupovala v Maďarsku na pěvecké přehlídce. I přes únavu daly do svého výkonu úplně vše, stejně jako jejich vedoucí, sbormistr, pan Jiří Jablunka.

Celý koncert jsme rozdělily do tří částí. V první části jsme zpívaly samy známé písně od Hradišťanu, Čechomoru a také jednu lidovou.

Ve druhé části jsme přenechaly místo našim hostům, děvčatům z Kroměříže, které předvedly neskutečný výkon. Během jejich vystoupení stihly snad všechny žánry a nám, holkám z Nota Bene, tuhla krev v žilách při lotyšské lidové písni Ligo.

Celý koncert jsme uzavřely opět naším vystoupením, v jehož závěru jsme si společně s děvčaty z Kroměříže zazpívali společnou píseň (tady je název písně).

Velice rády bychom chtěly ještě jednou poděkovat Pěveckém sboru SPgŠ Kroměříž, že jsme mohly tento koncert uspořádat a Městskému divadlu v Prostějově za prostory, v nichž tento koncert našel své důstojné místo.

Velké díky patří také sponzorům, bez nichž bychom tento koncert jen těžko uspořádaly. Jmenovitě děkujeme Statutárnímu městu Prostějovu, jež naše aktivity podporuje dlouhodobě a na jehož akcích často vystupujeme a společnostem ŽALUZIE NEVA s.r.o. a ALIKA a.s. za poskytnutí štědrých finančních darů.

Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž

Činnost Dívčího pěveckého sboru na Střední pedagogické škole v Kroměříži započala v roce 1966, u jeho zrodu stál profesor Vlastimil Válek. Od roku 1983 pak téměř 30 let sbor pracoval pod vynikajícím uměleckým vedením sbormistra Jana Štěpánka. V září 2013 pěvecký sbor převzal Jiří Jablunka.

Pěveckou základnu tvoří asi 80 dívek, žákyň školy, ve věku 15 až 19 let. Součástí přípravy jsou pravidelné zkoušky dvakrát týdně a další soustředění. Repertoár sboru se rozšířil na celou oblast vokální hudby a postupně si jím získal nejvyšší ocenění v celostátních a mezinárodních soutěžích. Muzikálnost a vynikající hlasovou kulturu obdivovali posluchači téměř ve všech státech Evropy a v roce 2006 i v daleké Číně na 4. světové olympiádě pěveckých sborů. Vzhledem ke své dlouholeté činnosti se sbor stal významným reprezentantem hudebního života v Kroměříži.

V loňském roce dosáhl velkého úspěchu, kdy na mezinárodní soutěži pěveckých sborů Praga Cantat získal zlaté a stříbrné pásmo.