Skip to main content

I letos se na nás obrátil předseda Komise školské Rady města Prostějova s žádostí, abychom  znovu přispěly svým repertoárem do kulturní části slavnostního večera u příležitosti oslav Dne učitelů.

S radostí jsme zazpívaly všem oceněným pedagogickým osobnostem, které se výrazně podílejí na vzdělávání dětí a mládeže. Bylo pro nás velmi příjemné, když publikum postupně oceňovalo potleskem vsechny naše písničky, které opět alchymisticky namíchala naše sbormistryně Anička Králová tak, aby optimálně dokreslily tuto slavnostní příležitost.

Asi se opět podařilo písničky i letos vybrat a prezentovat ke spokojenosti učitelského publika, protože ohlasy byly pozitivní, velice příjemné a povzbuzující do dalšího zpívání, které je pro nás všechny velikou láskou, radostí.

Tradičně nás na klavír doprovázela naše skvělá Terezka Vrtalová a na cajon Martin Tugi Pivoňka. Všichni jsme si tuto krásnou slavnostní příležitost stát na prknech krásného prostějovského divadla skvěle užili.