Skip to main content

Dne 11. 6. 2016 náš pěvecký sbor vystoupil na Náměstí T. G. Masaryka. Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris, tam pořádal ekologicky zajímavou akci s názvem: Den životního prostředí.