Skip to main content

Dne 17. října 2015 pěvecký sbor vystoupil na podporu  Českého svazu ochránců přírody – Ekocentra IRIS v rámci osvětové akce Den stromů.