Skip to main content

První adventní neděli roku 2015, dne 29. listopadu, proběhl Adventní koncert v kostele sv. Floriana v Držovicích. Pěvecký sbor se uvedl více než hodinovým vystoupením a přizval hosty – Nikolku Hebertovou, vítězku krajského kola Hanáckého kohóta a pana Petera Štrelingera, který zahrál na fujaru.